Cocon (โคค่อน)

1. ที่มาของชื่อ Cocon

2. โคค่อนทำอะไรบ้าง

3. สิ่งที่ชอบและสนใจ

 

 

1. ที่มาของชื่อ Cocon


เป็นชื่อที่ได้มาด้วยความบังเอิญ จากการที่ใช้ตั้งชื่อตัวละครในเกมที่เล่น เป็นการกร่อนคำจาก coconut เพราะว่าที่ไม่พอ แต่ก็ทำให้ได้ชื่อที่เป็นเอกลักษณ์ ต่อจากนั้นพอไปสมัครบอร์ดการ์ตูนแห่งหนึ่ง ผมก็ได้สมัครด้วยชื่อนี้ แล้วในที่สุดก็เป็นชื่อที่ผูกติดกับผมจนไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนอีกแล้วครับ

หมายเหตุ

- cocon สำหรับของผมให้อ่านว่า โคค่อน ครับ ไม่ใช่โคคูนที่มาจาก cocoon

- ชื่อ coloncocon ก็เป็นผมเช่นกัน เป็นชื่อที่ผมใช้สมัครเว็บที่มีคนใช้ชื่อ cocon แล้ว

- หากสังเกตที่ภาพวาดของผมในช่วงหลัง จะเห็นลายเซ็นต์ของผมเป็น :C
  มันมาจาก coloncocon แหละครับ เพราะตัว : มันอ่านว่า colon
  (แต่กำลังคิดว่าจะออกแบบลายเซ็นต์ใหม่เป็นของตัวเองอยู่ครับ)


Copyright©2010 by cocon All rights reserved.